Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων

 • Η Net Root Integrated Services Ltd ( www.netroot.gr ) ξεκίνησε να παρέχει υπηρεσίες τον Οκτώβριο του 2006. Αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς στον τομέα της μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων & της τεχνικής υποστήριξης. Συνεργαζόμενη με τις μεγαλύτερες εταιρείες προϊόντων πληροφορικής, παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας γρήγορα, υπεύθυνα και με ασφάλεια.

  Υπηρεσίες


  Εμπορία Μηχανογραφικού Εξοπλισμού , Μηχανοργάνωση Eπιχειρήσεων ,Εγκαταστάσεις & Συντήρηση Δικτύων ,Πακέτα Τεχνικής Υποστήριξης ,Επισκευές – Αναβαθμίσεις Η/Υ,IP Τηλεφωνικά Κέντρα, Συνδέσεις Internet & Τηλεφωνίας ,Web Design ,Εφαρμογές Πληροφορικής


  Μπουμπουλίνας 48 , Πετρούπολη , 13231
  Ελλάδα

  Τηλ: 210 50 54 358 , Fax: 210 50 54 648
  Web: www.netroot.gr , E-mail: info@netroot.gr
469 views