Φόρουμ » Συζητήσεις εκτός θεματικής ενότητας

How do I connect my AirPort Extreme to an existing network?

  • 2 δημοσιευσεις
  05 Φεβρουαρίου 2019 7:38:30 π.μ. EET

  Hello,
  Connect an appropriate cable between the AirPort Express and the device it will serve. Plug the AirPort Express into a power outlet. After the AirPort Express starts up, select it from the Wi-Fi menu, and then use the Setup Assistant in AirPort Utility to set it up
  Thank You.
  Airport Extreme Setup | Setup AirPort Extreme | How To Reset AirPort Extreme